مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی تابلو اعلانات امور کلاسها ارتباط مستقیم با ریاست دانشگاه صندوق انتقادات و پیشنهادات دانشكده پرستاري اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبري دوره ضمن خدمت پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ ونشر آثار رهبر معظم سامانه آزمايشگاه هاي همكار آزاد ساها دفتر مرکزی حراست دانشگاه آزاد اسلامی تحصيلات تكميلي بخشنامه هاي پژوهش و فناوري روابط عمومي مركز آزمون دانلود فرم ها گروههاي آموزشي مديران گروه آموزشي كارگزيني هيات علمي فارغ التحصيلان امور پژوهشی دفتر ارتباط با صنعت خدمات دانشجویی کتابخانه لینک ایمیل اساتید واحد لينك همايش امور دانشجويي باشگاه پژوهشگران جوان روزنامه ها
تاریخچه دانشگاه


شماره تلفن هاي تماس با واحد

حوزه تلفن مستقیم فکس  
دفتر ریاست 43235007 43235006  
معاونت اداری و مالی 43246005    
معاونت آموزشی 43245006    
معاونت پژوهش و فناوری 43244460 43244460  
معاونت دانشجویی 43245008    
دفتر حراست 43241113 43241115  
مدیر اداری 43246006    
فناوری اطلاعات 43241119    
مدیر آموزش 43246009    
مدیر دانشجویی 43245009    
مدیر مالی  43246007    
کتابخانه 43241117    
امتحانات 43244462    
امور کلاسها 43241118    
کارگزینی هیات علمی 43246010    
دبیرخانه 43232626 43232626  
دفتر اقتصاد دانش بنیان 43239915 43239915  
سوله کارگاهی  43239914    
دانشکده پرستاری 43239917    
امور فارغ التحصیلان 43239912    
دفتر مشاوره  43245002    
سالن ورزشی 43239913    
مرکز تلفن

43235003-5

43245003-5

   
انتشارات 43235008    
تدارکات 43246008 43246008  
صندوق رفاه دانشجویان 43245007    
حسابداری دانشجویی 43244463    
دفتر فرهنگ  43241116    
دفتر بسیج دانشجویی 43244464    
دفتر گزینش 43244461 43244461  
انتظامات و نگهبانی 43244465    
مدیر دفتر فنی 43241114 43241114  
خوابگاه

43239911

43239919

   
روابط عمومی 43239915    

نشانی : دورود میدان حضرت ابوالفضل (ع ) مجتمع دانشگاهی واحد دورود - کدپستی 99999-68816 صندوق پستی : 133